Wasatch 55 Waist Belt

Choose Product Option

Specs

Small
Fits waist 22" to 26"

Standard
Fits waist 26" to 40"

XL
Fits waist over 40"

Wasatch 55 Waist BeltProduct NumberPrice
Wasatch 55 Waist Belt Small7573001$24.99
Wasatch 55 Waist Belt Standard7573501$24.99
Wasatch 55 Waist Belt XL7574601$24.99